Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

KEMASKINI SENARAI SEMAK DAN BORANG-BORANG PERMOHONAN PINDAH MILIK

Kepada pelanggan-pelanggan yang dihormati,

Adalah dimaklumkan bahawa senarai semak dan borang-borang bagi Permohonan Pindah Milik telah dikemaskini. Bagi tanah-tanah yang terletak dalam Kawasan Bandaran, hendaklah mendapatkan surat pengesah status tunggakan cukai bangunan terlebih dahulu (jika ada) daripada Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan.

Attachments