Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Jabatan Tanah (2).jpg/Slider_images/withhm.jpg/Slider_images/1.jpg

​​​​ ​​NewIcon.png GeoportalLogo.png House Numbering
JERAYAWARA PEMBERIGAAN HAK MILIK STRATA DI BAWAH AKTA KANUN TANAH PENGGAL 189

​Taklimat-taklimat menyentuh mengenai topik Pengenalan Akta Hal Milik Strata, Proses Pecah Bahagi Bangunan Strata, Proses Pindah Milik Hal Milik Strata dan Penubuhan Serta Peranan Perbadanan Strata.

front cover roadshow strata.jpg

Tiada bekalan elektrik di Pejabat Tanah Daerah Temburong

Kepada Pelanggan Jabatan Tanah yang dihormati,

Dengan penuh hormat, dimaklumkan bahawa hari Khamis 20hb. April, 2017, bangunan Pejabat Tanah Daerah Temburong dan Pejabat Daerah Temburong tidak menerima bekalan eletrik bermula kira-kira pukul 6:30 pagi yangmana menyebabkan panggilan telefon masuk dan keluar terjejas.

Sistem berkomputer juga terganggu dan mengakibatkan sistem IT di Pejabat Tanah Daerah Temburong tidak berfungsi termasuk Sistem Pembayaran Tanah.

Bekalan elektrik disambung semula pada kira-kira pukul 9 pagi.

Perkara ini adalah di luar kawalan Jabatan Tanah dan adalah sangat-sangat dikesali memandangkan pelanggan-pelanggan tidak dapat meneruskan urusan-urusan yang memerlukan sistem IT.

Kerjasama dan kefahaman pelanggan sangat-sangat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Penutupan Sistem IT dan Perkhidmatan Operator

Kepada Pelanggan Jabatan Tanah yang dihormati,

Dengan penuh hormat, dimaklumkan bahawa hari Isnin 17hb. April, 2017, bangunan Jabatan Tanah, Jabatan Ukur dan Jabatan Perancang Bandar dan Desa mengalami gangguan bekalan eletrik bermula kira-kira pukul 8:45 pagi yangmana menyebabkan panggilan telefon masuk dan keluar bagi ketiga-tiga Jabatan terjejas.

Sistem berkomputer juga terganggu dan mengakibatkan sistem IT di Pejabat Tanah Daerah Brunei Muara, Tutong, Belait dan Temburong tidak dapat mengakses sistem di ibu pejabat.

Bekalan elektrik disambung semula kira-kira pukul 5:00 petang.

Perkara ini adalah di luar kawalan Jabatan Tanah dan adalah sangat-sangat dikesali memandangkan pelanggan-pelanggan tidak dapat meneruskan urusan-urusan yang memerlukan sistem.

Kerjasama dan kefahaman pelanggan sangat-sangat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Perlaksanaan Akta Hak Milik Strata CAP 189