Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBorang

BORANG-BORANG PERMOHONAN YANG TERDAPAT DI JABATAN TANAH:
(Borang Permohonan Adalah PERCUMA untuk dimuat turun dan dicetak oleh Pemohon)

Bil.
Jenis Permohonan
Muat Turun
​1. ​
​Pindah Milik Tanah
 • (BARU!) ​Kemaskini Profil [Pemberi / Penjual]
BORANG 1
 • (BARU!) Kemaskini Profil [Penerima / Pembeli]
BORANG 2
 • Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Pindah Milik Tanah
Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Pindah Milik Tanah 02 November 2021.pdf
​2. 
Mendapatkan Keterangan Tanah
Mendapatkan keterangan tanah
​3. ​
Menukar Syarat Khas TanahBorang Permohonan Menukar Syarat Khas Tanah (Terbaru).pdf
 • Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Menukar Syarat Khas Tanah
Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Menukar Syarat Khas Tanah.pdf
​4. ​Menggadai TanahBorang Permohonan Menggadai Tanah.pdf
 • Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Menggadai Tanah

 • Borang Pengakuan Persetujuan Dikenakan Sekatan bagi Permohonan Menggadai Tanah

Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Menggadai Tanah.pdf

Borang Sekatan.pdf

​5. ​
Membaharui Tempoh Pajakan TanahMembaharui Tempoh Pajakan Tanah
 • Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Membaharui Tempoh Pajakan Tanah

Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Membaharui Tempoh Pajakan Tanah.pdf
​6.

Pengecualian Pembayaran Premium bagi Permohonan Membaharui Tempoh Pajakan Tanah

 • Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Pengecualian Pembayaran Premium

Borang Permohonan Pengecualian Membayar Premium bagi Membaharui Tempoh Pajakan Tanah - 14.01.21.pdf

Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Pengecualian Bayaran Premium.pdf

​7. ​ 
Memajak Tanah Persendirian [Lebih dari 7 Tahun]
 • Borang A
Borang Permohonan Memajakkan Tanah A.pdf
 • Borang B
Borang Permohonan Memajakkan Tanah B.pdf
​8.
​Mendapatkan Jalan Laluan di atas Tanah Kerajaan

 • Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Mendapatkan Jalan Laluan di atas Tanah Kerajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Jalan Laluan di atas Tanah Kerajaan.pdf

Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Mendapatkan Jalan Laluan di atas Tanah Kerajaan.pdf
​9.
Mendapatkan Kebenaran untuk Menduduki Tanah Kerajaan secara Lesen Tumpang Sementara (LTS)
[Hanya bagi Industri, Sekolah Swasta dan Site Pejabat bagi Tapak Projek Kerajaan]

Borang Permohonan bagi Mendapatkan Kebenaran Menduduki Tanah Kerajaan Secara Lesen Tumpang Sementara (LTS)_Latest.pdf
​10.
Menyambung Kebenaran untuk Menduduki Tanah Kerajaan secara Lesen Tumpang Sementara (LTS)
Borang Permohonan Menyambung LTS.pdf
​11.

​(BARU!) Kaveat Persendirian
Form G dan Senarai Semak.pdf

Jabatan Tanah akan mula menerima permohonan mulai 01 Februari 2021​
​(BARU!) Pembatalan Kaveat
Form I dan Senarai Semak.pdf
12.(BARU!) Borang Pengemaskinian Kad Pengenalan Tentera dan Polis
(1) Borang Pengemaskinian Kad Pengenalan bagi Tentera dan Polis.pdf
13.
Pengemaskinian Maklumat Pendaftaran Tanah
Borang Pengemaskinian.pdf
14.
Borang Permohonan Mengambil Permit Tanah dan Pasir
Borang Permohonan Mengambil Permit Tanah dan Pasir.pdf
​15.
Borang Aduan
Borang Aduan.pdf
16.
Borang Cadangan dan Maklum Balas
Borang Cadangan.pdf
17.
(BARU!) Borang Ringkasan Surat Kuasa (Power of Attorney)
Borang Ringkasan PA