Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBorang

​​​​​​​​​​BORANG-BORANG PERMOHONAN YANG TERDAPAT DI JABATAN TANAH:
(Borang Permohonan Adalah PERCUMA untuk dimuat turun dan dicetak oleh Pemohon)
Bermula 02 Februari 2022, Yuran Pentadbiran dikenakan bagi permohonan-permohonan yang dihadapkan ke Jabatan Tanah: Tekan sini untuk maklumat lanjut

Bil.
Jenis Permohonan
Muat Turun
​1. ​
​Pindah Milik Tanah
 • (BARU!) ​Kemaskini Profil [Pemberi / Penjual]
Borang 1 - Pindah Milik (Cetak)

FILLABLE FORM: Borang 1 - Pindah Milik
 • (BARU!) Kemaskini Profil [Penerima / Pembeli]
Borang 2 - Pindah Milik Disember 2022.pdf

FILLABLE FORM: Borang 2 - Pindah Milik (Fillable Form) Disember 2022.docx
 • Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Pindah Milik Tanah
Jabatan Tanah - Perkhidmatan
​2. 
Mendapatkan Keterangan Tanah
Mendapatkan keterangan tanah
​3. ​
Menukar Syarat Khas TanahBorang Permohonan Menukar Syarat Khas Tanah (Terbaru).pdf
 • Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Menukar Syarat Khas Tanah
Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Menukar Syarat Khas Tanah.pdf
​4. ​Menggadai TanahBorang Permohonan Menggadai Tanah.pdf
 • Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Menggadai Tanah

 • Borang Pengakuan Persetujuan Dikenakan Sekatan bagi Permohonan Menggadai Tanah

Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Menggadai Tanah.pdf

Borang Sekatan.pdf

​5. ​
Membaharui Tempoh Pajakan TanahMembaharui Tempoh Pajakan Tanah
 • Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Membaharui Tempoh Pajakan Tanah

Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Membaharui Tempoh Pajakan Tanah.pdf
​6.

Pengecualian Pembayaran Premium bagi Permohonan Membaharui Tempoh Pajakan Tanah

 • Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Pengecualian Pembayaran Premium

Borang Permohonan Pengecualian Membayar Premium bagi Membaharui Tempoh Pajakan Tanah - 14.01.21.pdf

Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Pengecualian Bayaran Premium 16.01.21.pdf

​7. ​ 
Memajak Tanah Persendirian [Lebih dari 7 Tahun]
 • Borang A
Borang Permohonan Memajakkan Tanah A.pdf
 • Borang B
Borang Permohonan Memajakkan Tanah B.pdf
 • Borang Ringkasan Perjanjian Pajakan
BORANG RINGKASAN PERJANJIAN PAJAKAN.pdf
​8.
​Mendapatkan Jalan Laluan di atas Tanah Kerajaan

 • Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Mendapatkan Jalan Laluan di atas Tanah Kerajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Jalan Laluan di atas Tanah Kerajaan.pdf

Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Mendapatkan Jalan Laluan di atas Tanah Kerajaan.pdf
​9.
Mendapatkan Kebenaran untuk Menduduki Tanah Kerajaan secara Lesen Tumpang Sementara (LTS)
[Hanya bagi Industri, Sekolah Swasta dan Site Pejabat bagi Tapak Projek Kerajaan]

Borang Permohonan bagi Mendapatkan Kebenaran Menduduki Tanah Kerajaan Secara Lesen Tumpang Sementara (LTS)_Latest.pdf
​10.
Menyambung Kebenaran untuk Menduduki Tanah Kerajaan secara Lesen Tumpang Sementara (LTS)
Borang Permohonan Menyambung LTS.pdf
​11.

​(BARU!) Kaveat Persendirian
Form G Kaveat Persendirian - Percuma.pdf
SENARAI SEMAK (PERMOHONAN KAVEAT) - Mulai 17 Januari 2022.pdf
Jabatan Tanah akan mula menerima permohonan mulai 01 Februari 2021​
​(BARU!) Pembatalan Kaveat
Form I.pdf
SENARAI SEMAK (PERMOHONAN PEMBATALAN KAVEAT) - Mulai 17 Januari 2022.pdf
12.(BARU!) Borang Pengemaskinian Kad Pengenalan Tentera dan Polis
Borang Pengemaskinian Kad Pengenalan bagi Tentera dan Polis - Terkini.pdf

FILLABLE FORM: Borang Pengemaskinian Kad Pengenalan bagi Tentera dan Polis - Terkini (Fillable).docx
13.
(BARU!) Borang Ringkasan Surat Kuasa (Power of Attorney)
Borang Ringkasan P.A.pdf
14.
Borang Permohonan Mengambil Permit Tanah dan Pasir
Borang Permohonan Mengambil Permit Tanah dan Pasir.pdf
​15.
Pengesahan Jadual Hak Unit Strata​


Senarai Semak bagi Pengesahan Jadual Hak Unit Strata.pdf

Borang Pengesahan Jadual Hak Unit Strata - July 2022.pdf
​16.
Pengemaskinian Maklumat Pendaftaran Tanah
Borang Pengemaskinian.pdf
​17.
Borang Aduan
Borang Aduan.pdf
​18.
Borang Cadangan dan Maklum Balas
Borang Cadangan.pdf
19.(BARU!) Borang Permohonan Masuk Tanah Kerajaan
PERMOHONAN MEMASUKI TANAH [8 OGOS 2022].pdf
20.
​(BARU!) Borang Permohonan mendapatkan 'Certified True Copy' atau 'Copy/Extract'
Borang Permohonan mendapatkan 'Certified True Copy' atau 'Copy_Extract'.pdf
21.
Borang Persetujuan Pemecahan Tanah dan/atau Penyatuan Tanah serta Penyerahan Sebahagian Tanah Kepada Kerajaan untuk Kegunaan Awam
Senarai Semak Borang PPT.pdf

Borang PPT dan Appendix A.pdf
22.

(BARU!) Contoh Template Surat Wakil untuk Mengambil Geran Tanah. Nota: Jika pemilik tanah lebih daripada seorang, kesemua pemilik tanah hendaklah menandatangani surat berkenaan.
CONTOH TEMPLATE SURAT WAKIL AMBIL GERAN.docx
23.

(BARU!) Borang Permohonan Projek Kerajaan
Borang Permohonan Tapak Projek Kerajaan 2024.doc
​24.
(BARU!) Pengesahan Pelan Strata (Untuk LLS sahaja)
Senarai Semak bagi Pengesahan Pelan Strata.pdf

Form 1 Borang Permohonan untuk Pengesahan Pelan Strata.pdf
​25.
(NEW!) Borang Permohonan Penyerahan dan Penerimaan Waris (Bagi Yang Beragama Islam Sahaja)
Updated [New] Borang + senarai semak -Permohonan serah terima Waris (land.gov.bn)