Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPerkhidmatan

Senarai PerkhidmatanSenarai ​Semak dan Tatacara
Borang
1
​Pindah Milik Tanah
Pindah Milik Tanah

Nota: Dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Bahagian Penaksiran boleh didapati di muka surat 3
BORANG 1

BORANG 2
2
Menukar Syarat Khas Tanah Bergeran
Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Menukar Syarat Khas Tanah.pdf
Borang Menukar Syarat Khas Tanah
3
Menggadai Tanah
Menggadai TanahBorang Permohonan Menggadai Tanah
4
Membaharui Tempoh Pajakan Tanah
Membaharui Tempoh Pajakan Tanah
Borang Membaharui Tempoh Pajakan Tanah
5
Memajak Tanah Persendirian
Memajak Tanah Persendirian
Borang A
Borang B
​6
Pengecualian Bayaran Premium Membaharui Tempoh Pajakan Tanah
Pengecualian Pembayaran Premium
Borang Permohonan Pengecualian Pembayaran Premium
​7
Mengganti Geran Tanah Hilang / Rosak / Hangus
Mengganti Geran Tanah Hilang / Rosak / Hangus
​-
​8
Mendaftar Pemilikan Tanah melalui tuntutan Waris
Senarai Semak dan Tatacara Mendaftar Pemilikan Tanah melalui Tuntutan Waris
​-
9
Mendaftar Pentadbir Tanah
Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Mendaftar Pentadbir Tanah.pdf
​-
​10
Jalan Laluan di atas Tanah Kerajaan
Mendapatkan Jalan Laluan di atas Tanah Kerajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Jalan Laluan di atas Tanah Kerajaan
11
Keterangan Maklumat Tanah (​Land Title Search)
​Keterangan Maklumat Tanah
Borang Mendapatkan Keterangan Tanah
12
Memajak Tanah Kerajaan (Perusahaan / dan Perniagaan)
Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Memajak Tanah Kerajaan.pdf
​-
13
Menghalakan Saliran ke Tanah Kerajaan
Permohonan Menghalakan Saliran ke Tanah Kerajaan.pdf​-
​14
(BARU!) ​Kaveat Persendirian
Checklist and application procedures for Caveat
Form G​

Jabatan Tanah akan menerima permohonan Kaveat mulai 01 Februari 2021
​15
(BARU!) ​Pembatalan Kaveat
Senarai semak dan tatacara pembatalan kaveat​
Form I​


Pautan bagi Borang-Borang yang lain : Borang