Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPerkhidmatan

​​​​​​​​​​​​​Senarai PerkhidmatanSenarai ​Semak dan Tatacara
Borang
1

​Pindah Milik Tanah (Pindah Milik)

PINDAH MILIK YANG DIKENAKAN DUTI SETEM 2023.pdf
Borang 1 - Pindah Milik (Cetak)
Borang 2 - Pindah Milik Disember 2022.pdf

FILLABLE FORMS:
Borang 1 - Pindah Milik
Borang 2 - Pindah Milik (Fillable Form) Disember 2022.docx
PINDAH MILIK YANG TIDAK DIKENAKAN DUTI SETEM 2023.pdf
2
Menukar Syarat Khas Tanah Bergeran (Tukar Syarat)
Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Menukar Syarat Khas Tanah.pdf
Borang Menukar Syarat Khas Tanah
3
Menggadai Tanah (Mengadai Tanah)
Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Menggadai Tanah
Borang Permohonan Menggadai Tanah
4
Membaharui Tempoh Pajakan Tanah (MKG)
SENARAI SEMAK MKG ​
Borang Membaharui Tempoh Pajakan Tanah
5
Memajak Tanah Persendirian (MTP)
Memajak Tanah Persendirian
Borang A
Borang B
​6
Pengecualian Bayaran Premium Membaharui Tempoh Pajakan Tanah (Pengecualian Premium)
Pengecualian Premia
Borang Pengecualian Premia
​7
Mengganti Geran Tanah Hilang / Rosak / Hangus
(Geran Tanah Hilang / Rosak / Hangus)
Mengganti Geran Tanah Hilang / Rosak / Hangus
​-
​8
Mendaftar Pemilikan Tanah melalui tuntutan Waris (Tuntutan Waris)
Senarai Semak dan Tatacara Mendaftar Pemilikan Tanah melalui Tuntutan Waris
​-
9
Mendaftar Pentadbir Tanah (Pentadbir Tanah)
Senarai Semak dan Tatacara Permohonan Mendaftar Pentadbir Tanah.pdf
​-
​10
Jalan Laluan di atas Tanah Kerajaan (Jalan Laluan)
Mendapatkan Jalan Laluan di atas Tanah Kerajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Jalan Laluan di atas Tanah Kerajaan
11
Keterangan Maklumat Tanah (​Land Title Search)
​Keterangan Maklumat Tanah
Borang Mendapatkan Keterangan Tanah
12
Menghalakan Saliran ke Tanah Kerajaan (Menghalakan Saliran)
Permohonan Menghalakan Saliran ke Tanah Kerajaan.pdf​-
​13
(BARU!) ​Kaveat Persendirian
Tatacara Form G mulai 17 Januari 2022.pdf
Form G Kaveat Persendirian - Percuma.pdf

Jabatan Tanah akan menerima permohonan Kaveat mulai 01 Februari 2021
​14
(BARU!) ​Pembatalan Kaveat
Tatacara Form I mulai 17 Januari 2022.pdf
Form I​
15
(BARU!) Pengesahan Jadual Hak Unit Strata​Tatacara dan Senarai Semak Pengesahan Jadual Hak Unit.pdf
Borang Pengesahan Jadual Hak Unit Strata - July 2022.pdf
16
(NEW!) Permohonan Penyerahan dan Penerimaan Waris (Bagi Yang Beragama Islam Sahaja)
TATACARA MENGISI BORANG -Tatacara mengisi borang permohonan.jpg

TATACARA PERMOHONAN - Tatacara Permohonan Penyerahan dan Penerimaan Waris.jpg​​
Updated [New] Borang + senarai semak -Permohonan serah terima Waris (land.gov.bn)


Pautan bagi Borang-Borang yang lain : Borang