Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPenalti Duti Setem

Bab 10, Akta Setem (Pindaan), Penggal 34 (2013) - "Bab 39, Akta Setem, Penggal 34 (2003) adalah dimansuhkan dan dipinda"

Pautan (Link) kepada AGC

Akta Setem 2013-08.png

CONTOH PERKIRAAN - Penalti (x1) mengikut Bab 10, Akta Setem (Pindaan), Penggal 34 (2013) :

Pindaan "Bab 39 (1) (b), Akta Setem, Penggal 34 (2003)"

Kelewatan pembayaran Duti Setem melebihi tempoh 14 hari (kalender) dan kurang daripada 3 bulan daripada tarikh SMS dihantar oleh Jabatan Tanah:

Duti Setem
Penalti
(Lewat membayar melebihi 14 hari & kurang 3 bulan daripada tarikh SMS dihantar)​
​Jumlah yang perlu dibayar
$300.00
​$300.00 x 1
$300.00

Nota: Penalti x1 mengikut Bab 10, Akta Setem (Pindaan), Penggal 34 (2013) mengenai pindaan Bab 39 (1) (b), Akta Setem, Penggal 34 (2003)
Duti setem ($300)+ Penalti ($300)
= ​$600.00


CONTOH PERKIRAAN - Penalti (x4mengikut Bab 10, Akta Setem (Pindaan), Penggal 34 (2013) :

Pindaan "Bab 39 (1) (c), Akta Setem, Penggal 34 (2003)"

Kelewatan pembayaran Duti Setem melebihi tempoh 3 bulan (kalender) daripada tarikh SMS dihantar oleh Jabatan Tanah:

Duti Setem
Penalti
(Lewat membayar melebihi tempoh 3 bulan daripada tarikh SMS dihantar)​
​Jumlah yang perlu dibayar
$300.00
​$300.00 x 4
$1,200.00

Nota: Penalti x4 mengikut Bab 10, Akta Setem (Pindaan), Penggal 34 (2013) mengenai pindaan Bab 39 (1) (c), Akta Setem, Penggal 34 (2003)
Duti setem ($300)+ Penalti ($1,200)
= ​$1500.00