Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksJangkamasa Proses Permohonan

MEMPROSES PERMOHONAN UNTUK DIHADAPKAN KE KEMENTERIAN PEMBANGUNAN BAGI DISEMBAHKAN KE HADAPAN MAJLIS KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DI DALAM MAJLIS MESYUARAT MENTERI-MENTERI KABINET UNTUK KEBENARAN

​Bil.​Jenis PermohonanTPOR (Hari)
​1.
Pindah Milik Tanah​15
​2.
​Menukar Syarat Khas Tanah​126
​3.
Memajak Tanah Persendirian [Pajakan Lebih Dari 7 Tahun]​126
​4.
Menggadai Kepada Institusi Kewangan / Bank
​126
​5.
​Menyambung / Membaharui Tempoh Pajakan Tanah [Persendirian]​126
​6.
​Memproses Tanah bagi Projek Kerajaan​60
​7.
Pengambilan Balik Tanah​180
​8.
​Memajak Tanah Kerajaan
​68
​9.
​Pengecualian Pembayaran Premium​Untuk dikaji semulaPENDAFTARAN TANAH

​Bil.Jenis PendaftaranTPOR (Hari)
​1.Pindah Milik Tanah​5
​2.Penurunan Kepada Waris​5
​3.Menyambung / Membaharui Tempoh Pajakan Tanah [Persendirian]​5
​4.Gantian Tanah​5
​5.Memajak Tanah Kerajaan
​5
​6.Pemecahan Tanah ​5
​7.Memajak Tanah Persendirian​5
​8.Menggadai Tanah kepada Institusi Kewangan / Bank​5
​9.Mengganti Geran Tanah [Hilang / Rosak / Mansuh]​5
​10.Pembetulan Nama Dalam Geran Tanah​5MEMPROSES PERMOHONAN UNTUK PERTIMBANGAN / KEBENARAN OLEH PIHAK SETIAUSAHA TETAP KEMENTERIAN PEMBANGUNAN / PESURUHJAYA TANAH / KETUA CAWANGAN PEJABAT TANAH DAERAH

​Bil.​Jenis PermohonanTPOR (Hari)
​1.​Tanah Lesen Tumpang Sementara (LTS) [Industri, Sekolah Swasta dan site Pejabat bagi Tapak Projek Kerajaan sahaja)​90
​2.Mengeluarkan Kebenaran Jalan Laluan​​42​​